تغییر دکور برنامه حالا خورشید با اجرای رضا رشیدپور

تغییر دکور برنامه حالا خورشید با اجرای رضا رشیدپور برنامه حالا خورشید شنبه تا پنج شنبه از ساعت ٧:٠٠ ⏰ الی٩:۴۵ ⏰ صبح پخش میشه و طرف دارهای زیادی داره.

ادامه مطلب